Troskovi Kupnje Nekretnine u Hrvatskoj

Sve cijene nekretnina koje oglašavamo, cijene su koje prodavatelj traži za određenu nekretninu, osim u slučaju da je navedeno nešto drugo. Stoga je važno da znate za ostale troškove vezane uz kupnju nekretnine. Takvi troškovi uključuju agencijsku proviziju, troškove pravnih usluga, te porez na promet nekretninama. Ukoliko želite službenu procjenu nekretnine ili konzultacije vezane za regulative izgradnje i sl., takve se usluge naravno dodatno naplaćuju. Molimo kontaktirajte nas za cjenik.

Provizija agencije nekretnina First Property Croatia

FIRST naplaćuje od kupca 3% + PDV (25% u Hrvatskoj) od kupoprodajne cijene. Minimalna naknada iznosi 4000 eura. Naši uvjeti poslovanja jasno su navedeni u ugovoru o zastupanju pri kupnji nekretnine koji FIRST sklapa sa svakim klijentom prije razgledavanja nekretnine.

Troškovi pravnih usluga pri kupnji nekretnine u Hrvatskoj

Odvjetničke naknade variraju, ali u prosjeku oni naplaćuju 1% + PDV, što je u sukladno odredbama Ministarstva Pravosuđa RH. Kod većih transakcija obično preporučamo klijentima da rade s odvjetnicima koji naplaćuju po satu jer je to znatno povoljnije, no ipak sve ovisi o samoj transakciji.

Porez na promet nekretninama u Hrvatskoj

U Hrvatskoj porez na promet nekretninama iznosi 3% i plaća ga svaki kupac nekretnine, bilo da je domaći ili strani. Prijava poreza šalje se poreznoj upravi najkasnije 30 dana od dana sklapanja glavnog kupoprodajnog ugovora, a porez mora biti plaćen u roku od 15 dana od primitka službenog izračuna. Ukoliko postoje dugovanja nakon ovoga roka, obračunava se zatezna kamata u iznosu od 17% do dana podmirenja.

Porez na promet nekretninama naplaćuje se prema kupoprodajnoj cijeni nekretnine u Hrvatskoj kako je navedena u ugovoru, ukoliko je nekretnina izgrađena prije 1. siječnja 1998. ili ako prodavatelj nije u sustavu PDV-a.

Porez na promet nekretninama naplaćuje se prema vrijednosti zemljišta i infrastrukture ukoliko je nekretnina izgrađena nakon 1. siječnja 1998. i ako je prodavatelj nekretnine unutar sustava PDV-a.

Hrvatske nekretnine izgrađene nakon 1. siječnja 1998. podliježu PDV-u od 25% koji se obračunava na troškove izgrađenog dijela nekretnine i prodavatelj ga obično uključi u cijenu nekretnine. Povrat PDV-a moguće je ostvariti pod uvjetom da klijent kupuje od pravne ili privatne osobe u sustavu PDV-a a nekretnina će se koristiti u komercijalne svrhe.

Jako je važno upamtiti da će kod kupnje nekretnine putem firme i traženja povrata PDV-a, ta firma generirati zaradu iznajmljivanja kupljene nekretnine, pa će na taj način opravdati svoje postojanje.

Za detalje vezane za troškove vođenja firme u Hrvatskoj, molimo javite se našem uredu.