Procjene Vrijednosti Nekretnina U Hrvatskoj

Procjene vrijednosti nekretnina u Hrvatskoj variraju i ovise o vrsti nekretnine koju želite procijeniti. Mođutim pomaže ako razmotrite jednu od ove tri opcije ili sve tri u kombinaciji:

1) Pronađite nekretnine slične onoj koju želite kupiti, koje su im cijene, ili još bolje, za koju se cijenu zapravo uspiju prodati.

2) Istražite koliku biste zaradu ostvarili od najma temeljem usporedbe zarade na sličnim nekretninama u tom području.

3) Saznajte koliko bi vas koštalo da izgradite nekretninu uzimajući u obzir moguće komplikacije i rizike.

Jedna od poteškoća kod procjene nekretnine za odmor u Hrvatskoj, osobito kod novoizgrađenih vila s bazenima jest što ih je premalo da bi se dobili realni podaci za usporedbu. Ovo je manje izraženo u Istri na sjeveru Hrvatske gdje je tržište razvijenije te je u novije vrijeme izgrađen popriličan broj vila (premda još uvijek puno manje nego na ostalim tržištima nekretnina za odmor).

No u Dalmaciji je puno teže jer tržište nije toliko razvijeno, pa je zbog krize i prostornih planova pod utjecajem politike (iako se stanje poboljšava) malo novogradnji, pogotovo novih vila s bazenima. Stoga je dobro istražiti i iskoristiti sve podatke do kojih možete doći pomoću već spomenutih opcija, i prema tome donijeti zaključak. Ovo nije ‘egzaktna znanost’ ali će pomoći. A kada angažirate dobru agenciju nekretnina koja će vam znati objasniti sve prednosti i nedostatke, dobit ćete dobar uvid u vrijednost nekretnina.

Kod stanova je situacija drugačija. U područjima u blizini aerodroma ili gradova naći ćete nove zgrade od kojim je velik broj izgrađena na početku ovog stoljeća. To nam daje mogućnost bolje i lakše procjene vrijednosti, budući je broj dostupnih komparativnih podataka veći. Na ovaj način ćete brzo utvrditi da li nešto vrijedi 2000 €/m2 ili 2500 €/m2. A ako dovoljno istražujete, trebali biste moći odrediti i vrijednost unutar npr. 10%, dakle 1800 €/m2 ili 2000 €/m2. Naravno da je procjenjivanje vrijednosti samo jedan od kriterija kupnje: onaj emocionalni vrlo često igra važnu ulogu te može biti i odlučujući faktor ali uvijek je dobro znati da li plaćate realnu cijenu ili ne.

Onima koji žele kupiti građevno zemljište, na raspolaganju je često pristojna količina podataka za usporedbu, premda i te vrijednosti ovise o lokaciji i poziciji za koju ste zainteresirani. Primjerice, kada želite procijeniti građevno zemljište uz more, ponuda je mala ali zemljišta se prodaju po cijenama koje se uglavnom ne razlikuju od traženih cijena. Ovo nam olakšava procjenu vrijednosti. Isto možemo reći i za građevna zemljišta u drugom, trećem ili četvrtom redu od mora ili čak nekoliko kilometara u unutrašnjosti. Naravno da i tu ima varijacija ovisno o pogledu, okolišu, orijentaciji, prilazu. Međutim, kada zemljište ima prilaz i infrastrukturu, relativno je jednostavno odrediti njegovu vrjednost.

Kontaktirajte nas za informacije o našoj usluzi procjene.