Ugovor o kupoprodaji nekretnina

Koji god način izaberete za kupnju nekretnine, uobičajena procedura pri sklapanju sporazuma o kupoprodaji jest da se potpiše ugovor i uplati polog. Ugovor predstavlja mogućnost da se nekretnina u Hrvatskoj kupi po dogovorenoj cijeni na određeni datum u budućnosti o čemu su složni i kupac i prodavatelj. Ovakav ugovor zakonski obvezuje, i, ukoliko nije drugačije navedeno u ugovoru, rezervacijski polog je nepovratan ukoliko kupac odustane od kupnje. Uz to, ako prodavatelj ne ispoštuje ugovor, dužan je kupcu platiti dvostruki iznos pologa. Raspolaganje Hrvatskom nekretninom nije dopušteno dok se ne potpiše ugovor i ne izvrši isplata punog iznosa osim u slučaju kada je u ugovoru navedeno drugačije.

Ukoliko je predmet kupoprodaje već izgrađeni objekt, kupac će kod potpisivanja predugovora uplatiti polog koji obično iznosi 10% od ukupne kupoprodajne cijene nekretnine, te će dogovoriti datum primopredaje i isplate punog iznosa. Uobičajeno je da to bude unutar 3 mjeseca od potpisivanja predugovora. Na taj datum sklapa se glavni kupoprodajni ugovor, potpisuju ga obje stranke ispred javnog bilježnika, te se isplaćuje ostatak kupoprodajne cijene.

Ukoliko kupujete novogradnju, odnosno još neizgrađeni ili nedovršeni objekt, potpisujete sporazum o rezervaciji i plaćate polog. Zatim se sastavlja glavni kupoprodajni ugovor koji sadrži raspored plaćanja u obrocima, koji se obično plaćaju po završetku glavnih faza gradnje.

Kod kupnje zemljišta velike površine, investitori će često pokušati dogovoriti plaćanje u obrocima, a prema dobivenim dozvolama za gradnju. A kod kupnje poslovnih objekata često postoje određene prepreke ili uvjeti koje treba ispoštovati prije plaćanja pologa.

Prije bilo kakvog potpisivanja ugovora ili sporazuma, vaš će odvjetnik detaljno istražiti i provjeriti vlasništvo nekretnine. Ukratko, to znači da su osoba ili osobe koje prodaju nekretninu jedini vlasnici nekretnine i kao takvi jedini imaju pravo prodati tu nekretninu. Odvjetnik će također provjeriti da li je prodavatelj podmirio sve svoje dugove ili poreze vezane za predmetnu nekretninu.

I konačno, kada su svi uvjeti za glavni kupoprodajni ugovor dogovoreni i ugovor je spreman za potpisivanje, trebate biti sigurni da imate dovoljno raspoloživih sredstava u Hrvatskoj prije nego potpišete ugovor.