De Koopovereenkomst

Welke manier van kopen u ook kiest het is gebruikelijk dat u een koopovereenkomst tekent en een borgsom betaald. Het contract bevestigd dat u het vastgoed, tegen de afgesproken prijs op een bepaalde datum zult kopen. De details spreekt u af met de verkoper. Dit contract is juridisch bindend, en tenzij anders vermeld in de overeenkomst, wordt de borgsom niet terugbetaald indien de koper zich terugtrekt uit de aankoop. Bovendien, als de verkoper afziet van de verkoop, is deze verplicht de koper twee maal de betaalde borgsom te betalen. Voordat het contract is ondertekend en de volledige betaling is afgerond kunt u geen bezit nemen op het vastgoed, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

Als de aankoop een bestaand vastgoed betreft, zal de koper bij het ondertekenen van het contract een borgsom betalen, normaal gesproken 10% van de totale aankoopprijs en een datum vastleggen wanneer de rest van het bedrag zal worden afbetaald. Gewoonlijk is dit een tot drie maanden vanaf de datum van ondertekening van het contract. Op deze datum wordt een laatste hoofdcontract ondertekend door beide partijen bij een Kroatisch notaris en het restbedrag betaald.

Wanneer u een nieuwbouwproject in Kroatië koopt en daardoor off-plan koopt, ondertekent u de reserveringsovereenkomst en betaalt u een vaste borgsom. Het aankoopcontract wordt dan opgesteld en bevat een aantal strategische betalingen, meestal een percentage van de totale aankoopprijs, die betaald dient te worden bij afronding van een bepaalde bouwfase.
Bij grotere bouwprojecten zullen beleggers vaak proberen te onderhandelen over gestructureerde betalingstermijnen.

Voordat een overeenkomst tussen beide partijen is ondertekend, zal uw advocaat alle nodige handelingen uitvoeren die nodig zijn om te controleren of alle papieren en vergunningen van het vastgoed in orde zijn. In eenvoudige termen betekent dat dat de persoon of personen die het vastgoed verkopen, de enige eigenaars van het betreffende vastgoed mogen zijn en daarom het recht hebben het te verkopen. De advocaat zal ook nagaan of de verkoper alle uitstaande schulden of belastingen op het betreffende vastgoed heeft betaald.
Zodra het koopcontract is vastgesteld en klaar is om ondertekend te worden, moet u ervoor zorgen dat u in Kroatië voldoende kapitaal heeft, voordat u het contract ondertekend.