Manieren om vastgoed te kopen in Kroatië

Hier vindt u een korte beschrijving van de twee manieren om vastgoed te kopen in Kroatië.

Deze informatie is alleen bedoeld als richtlijn, voor gedetailleerde informatie zal FPC u in contact brengen met een ervaren en gerenommeerde belastingadviseur en/of boekhouder, afhankelijk van de complexiteit van uw situatie en/of koop.

Vastgoed kopen als particulier:

Vanaf februari 2009 hebben burgers van de Europese Unie dezelfde kooprechten als Kroaten en kunnen ze vastgoed kopen in Kroatië als particulieren en zonder toestemming van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zoals eerder nodig was.

Particulieren die geen burger zijn van een EU land, maar een nationaliteit hebben uit een land waarmee Kroatië een wederkerige handel overeenkomst heeft (contacteer ons kantoor voor meer informatie) hebben toestemming nodig van het Kroatische Ministerie van Justitie. Tijdens deze procedure kan de koper wel in het huis wonen. Het is alleen zo dat het huis dan nog niet officieel op naam van de koper staat. Pas na goedkeuring van het Ministerie van Justitie kan het huis worden overgeschreven bij het kadaster waarmee de koper ook officieel de eigenaar wordt.

Wanneer u vastgoed in Kroatië koopt als particulier hoeft u bij de verkoop van deze geen vermogenswinstbelasting te betalen, zolang de verkoop minstens 3 jaar na de aankoop plaatsvind.

Vastgoed kopen via een eigen bedrijf (bv):

Een rechtspersoon of natuurlijk persoon kan een bedrijf (besloten vennootschap (bv)) in Kroatië oprichten, bekend als een d.o.o. Het oprichten van een bv is een proces van ongeveer 14 dagen en benodigd een advocaat, notaris (kosten ca. 700 EUR) en de Kroatische kamer van koophandel. Op de zakelijke rekening van de bv moet een startkapitaal van 20.000HRK (Ong. 2700€) worden gestort (de factuur hiervan moet bij de aanmelding worden bijgevoegd).

Om het bedrijf draaiende te houden zult u een boekhouder nodig hebben, de kosten van het runnen van een bv in Kroatië zijn ongeveer van € 100 per maand voor een basispakket aan diensten tot ong. € 300 per maand mocht uw bedrijf (bijv. door verhuur) aanzienlijke inkomsten genereren.

Wanneer de bv de woning koopt, wordt het koopcontract bij de lokale rechtbank ingediend om zo de eigendomstitel te krijgen. Zoals gebruikelijk in meeste landen geldt ook in Kroatië dat er geen vermogenswinstbelasting voor een Kroatische bv gerekend wordt. In plaats daarvan betaalt u inkomstenbelasting (op de winst) van 20%. Wanneer de bv een enkel (1) stuk vastgoed bezit, is het vastgoed niet onderworpen aan de overdrachtsbelasting.

Vastgoed kopen via een bv wordt aanbevolen als het vastgoed voor commerciële doeleinden gebruikt wordt (huur) of als de eigenaar zich verder als bv wil ontwikkelen en wanneer u als koper niet uit een EU land komt. U moet rekening houden met de bijkomende kosten van een bv en dat u deze zorgvuldig moet controleren. Vooral als u gebruik wilt maken van de belastingaftrek bij bijvoorbeeld de aanschaf van meubels voor het gekochte huis etc. Wanneer u bijvoorbeeld belastingteruggaaf eist dan verwacht de Kroatische overheid dat uw bedrijf ook echt werkt en inkomsten genereert.